O nás

02-01 

Váš partner pre lepší zajtrajšok

 

   Výnimočná dialyzačná starostlivosť v našich centrách, kde spájame odbornosť a empatiu, aby sme nanovo definovali     štandard zdravotnej starostlivosti o obličky.

 

 


 

KMI Medical s.r.o.

Spoločnosť KMI+ zabezpečuje komplexnú starostlivosť o pacientov s ochorením obličiek. V živote pacienta, ktorému zlyhali obličky, nastávajú veľké zmeny. Cieľom liečby je zlepšiť pohodu pacienta, jeho pokračovanie v aktívnom živote, a to pracovať, cestovať a nevzdávať sa svojich životných plánov. Podporujeme našich pacientov vo využívaní všetkých liečebných možností, ktoré zabezpečujú najvyšší štandard starostlivosti a zároveň uľahčujú liečbu pacientom a ich blízkym.

 

Dialyzačné strediská KMI Medical

V neštátnych dialyzačných strediskách KMI+ sa zaoberáme poskytovaním zdravotnej starostlivosti v odbore mimotelová eliminačná liečba. Pracujeme na zlepšení výsledkov, zvýšení efektivity zdravotnej starostlivosti a rozšírení starostlivosti v nemocnici a aj v domácom prostredí.

 

Záväzok kliník KMI Medical

Poslaním spoločnosti KMI+ je pomáhať pacientom dosahovať čo najlepšie výsledky prostredníctvom našej starostlivosti.