Dialyzačné stredisko Bratislava - Kramáre

 
 
 
Pavilón kliniky infektológie a geografickej medicíny – 0. poschodie

Univerzitná nemocnica L. Dérera
Limbová 5, 831 01 Bratislava

 

Možnosti liečby: HD, HDF, Plazmaferéza, CAPD, APD

Primár: MUDr. Peter Oláh

 

 

 

Kontakty:

 

Primár: MUDr. Peter Oláh

Telefón: 02/59 54 4944
E-mail: peter.olah@kmimedical.sk
 
 

Vedúca sestra: Iveta Šugárová dipl.s.

Telefón: 02/59 54 2678
E-mail: iveta.sugarova@kmimedical.sk
 
 

Zástupca primára: MUDr. Karin Drdová

Telefón: 02/59 54 2327
E-mail: karin.drdova@kmimedical.sk
 
 

Sekundárny lekár: MUDr. Adela Palfiová 

Telefón: 02/59 54 2483
E-mail: adela.palfiova@kmimedical.sk
 
 

Ambulantný lekár: doc. MUDr. Adrián Okša, Csc.

Telefón: 02/59 54 2383
E-mail: adrian.oksa@kmimedical.sk
 
 
 

Dialyzačná sála: 

 

Telefón: 02/59 54 2301

Mobil: 0908 678 105

 

Prevádzkové hodiny:

Pondelok: 7:00 - 19:00
Utorok: 7:00 - 19:00
Streda: 7:00 - 19:00
Štvrtok: 7:00 - 19:00
Piatok: 7:00 - 19:00
Sobota: 7:00 - 19:00
Nedeľa: Pohotovosť

 

 

Nefrologická ambulancia:

Pavilón kliniky infektológie a geografickej medicíny – 0. poschodie

 

Telefón: 02/59 54 2301

Mobil: 0908 678 105

Pohotovostný telefón - lekári: 0908 742 620

 

Ordinačné hodiny:

Utorok: 8:30 – 13:00
Streda: 8:30 – 13:00
Štvrtok: 11:30 – 16:00
Piatok: 8:30 – 13:00

 

 

Nefrologická ambulancia:

Poliklinika, Nemocnica akad. L. Dérera Univerzitnej nemocnice

 

Telefón: 02/ 59 54 2338

 

Ordinačné hodiny:

Utorok: 7:30 – 16:00 doc. MUDr. Adrián Okša, Csc.
Štvrtok: 7:30 – 16:00 doc. MUDr. Adrián Okša, Csc.