Dialyzačné stredisko Bratislava – Petržalka

 
 
 
 
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Bratislava
Antolská 11, 851 07 Bratislava – Petržalka
 
 

Možnosti liečby: HD, HDF, CAPD, APD

Primár: MUDr. Anna Lehotská

 

 

 

 

Kontakty:

 

Primár: MUDr. Anna Lehotská 

Telefón: 02/68 67 2002
E-mail: anna.lehotska@kmimedical.sk

 

Vedúca sestra: Andrea Štvrtecká

Telefón: 02/68 67 2957
E-mail: andrea.stvrtecka@kmimedical.sk

 

Zástupca primára: MUDr. Dagmar Kánová

Telefón: 02/68 67 2024
E-mail: dagmar.kanova@kmimedical.sk

 

Sekundárny lekár: MUDr. Renáta Kovačovská

Telefón: 02/68 67 2024
E-mail: renata.kovacovska@kmimedical.sk

 

  
 
 

Dialyzačná sála: 

 

Telefón: 02/ 68 67 2357

Mobil: 0918 539 314

 

Prevádzkové hodiny:

Pondelok: 6:00 - 18:00
Utorok: 6:00 - 18:00
Streda: 6:00 - 18:00
Štvrtok: 6:00 - 18:00
Piatok: 6:00 - 18:00
Sobota: 6:00 - 18:00

 

 

Nefrologická ambulancia: 

 

Telefón: 02/ 68 67 3544

Mobil: 0917 929 075

 

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 9:00 – 13:00   MUDr. Kánová
Utorok: 9:00 – 13:00  MUDr. Lehotská
Streda: 9:00 – 13:00  MUDr. Kánová
Štvrtok: 9:00 – 13:00  MUDr. Kovačovská
Piatok: 9:00 – 13:00