Kariéra

 

V spoločnosti KMI+ sme pripravení poskytovať atraktívne a obohacujúce pracovné prostredie, kde sa môžu naši zamestnanci realizovať, plniť naše poslanie a pomáhať pacientom dosahovať čo najlepšie výsledky liečby. Zvyšujeme prístup k lekárskej starostlivosti, zlepšujeme jej kvalitu a starostlivosť pre spokojnosť pacientov a poskytovateľov služieb.

 

Naše tímy sa skladajú z talentovaných a motivovaných profesionálov so skúsenosťami a vzdelaním.

 

Dialyzačné stredisko vedie primár so špecializáciou v odbore nefrológia a vedúca sestra zodpovedná za riadenie zdravotníckeho a ošetrovateľského personálu. Nad každou dialyzačnou zmenou má dohľad službukonajúci lekár.

Sestra na dialyzačnom stredisku zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta počas dialyzačnej procedúry. Monitoruje stav pacienta od pripojenia až po ukončenie dialýzy, kontroluje, posudzuje potreby pacienta, rieši prípadné komplikácie a problémy, ale aj zmeny, ktoré môžu mať vplyv na zdravotný stav pacienta. Pracuje s dialyzačnými prístrojmi, zdravotníckou technikou a riadi zdravotnú dokumentáciu v informačnom systéme strediska.

Jedna dialyzačná sestra má pridelených 4 pacientov. Aby bola starostlivosť o pacientov komplexná, sestra má k dispozícii ošetrovateľský personál (sanitár, pomocná sila).

 

kariera